Yıl: 2009 Cilt: 24 Sayı: 1-2


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ


Cilt: 24   Sayı: 1&2   Yıl: 2009   ISSN 1019-1011


İçindekiler1. Analysis of Distortion in T-Joint Fillet Welds
T-Bağlantılı Kaynaklarda Çarpılma Analizi
Melih BAYRAMOĞLU, Baki ÇELİK


2. Yapı Üretiminin Temel Aşamalarında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Öneri
A Proposal on Developing the Health and Safety Precautions During Building Phase
M. Emin ÖCAL, Muharrem GÖRGÜLÜ


3. İnşaat Sektöründe Genel Gider Kavramı, Kapsamı, Önemi ve Tekliflere Yansıtılmasının İrdelenmesi
The Concept, Scope and Importance of the Overheads in the Construction Sector and Examining
How the Overheads are Reflected of the Offers
M. Emin ÖCAL, Feyzullah KADIRHAN


4. PÇ ve Granüle Yüksek Fırın Cürufu Mineral Katkısını İçeren Harç Numunelerinin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
An Investigation of Some Properties of Mortars Included Binary Combinations of PC and Ground Granulated
Blast Furnace Slag
İsmail H. ÇAĞATAY, Edibe ÖZDEMİR


5. PÇ ve Silis Dumanı Mineral Katkısını İçeren Harç Numunelerinin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
An Investigation of Some Properties of Mortars Included Binary Combinations of PC and Silica Fume
İsmail H. ÇAĞATAY, Edibe ÖZDEMİR


6. PÇ ve Uçucu Kül Mineral Katkısını İçeren Harç Numunelerinin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
An Investigation of Some Properties of Mortars Included Binary Combinations of PC and Fly Ash
İsmail H. ÇAĞATAY, Edibe ÖZDEMİR


7. Çerçevelerde Dolgu Duvar Modellerinin İncelenmesi
Investigation of Infill Walls Models in Frames
Caner BEKLEN, İsmail H. ÇAĞATAY


8. Düzlem Çerçevelerde Kısa Kolon Etkisinin İncelenmesi
Investigation of Short Column Effects in the Planar Frames
İsmail H. ÇAĞATAY, Caner BEKLEN


9. Baraj Yıkılması Taşkın Dalgalarının Mansapta Oluşturacağı Su Yüzü Profillerinin İncelenmesi
Investigation of Water Surface Profiles of Dam Break Flood Waves ot the Downstream
Hatice (ÖZMEN) ÇAĞATAY, Selahattin KOCAMAN


10. Polietilen Katkılı Betonların Ses ve Isı Yalıtım Özellikleri
Sound and Heat Insulation Properties of Concrete Incorporating Polyethylene
Hanifi BİNİCİ, Remzi GEMCİ, Orhan AKSOĞAN, Melih PEŞDERELİ, Tahsin YILDIRIM


11. Jet Grout Kolonları ile İyileştirilen Zeminlerin Homojenleştirme Yöntemiyle Sayısal Analizi
Numerical Analyses of Soils Improved by Jet Grouting Columns Using Homogenization Method
C. Caner KÜSİN, Abdulazim YILDIZ, Murat ÖRNEK


12. Desisif Bir İklimlendirme Sisteminin Ekserji Analizi
Exergy Analysis of Desiccant Based air Conditioning System
Ertaç HÜRDOĞAN, Orhan BÜYÜKALACA, Tuncay YILMAZ, Arif HEPBAŞLI


13. Butanol, Etanol ve Benzin Karışımlarının Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Özgül Yakıt Tüketimi ve Emisyona Olan Etkisi
Effects of Butanol-Ethanol and Gasoline Blends on Spesific Fuel Consumption and Emissions in a Spark Ignition Engine
Ali KESKİN, İbrahim Aslan REŞİTOĞLU, Mustafa ÖZCANLI


14. Farklı İpliklerden Üretilen Süprem Kumaşlarda May Dönmesi Değerlerinin İncelenmesi
Investigation of Values of Spirality on Single Jersey Fabrics Knitted from Different Yarns
Serin (MAVRUZ) MEZARCIÖZ, R. Tuğrul OĞULATA


15. Akyatan Lagününde Tuzluluk Değişiminin Mevsimsel İzlenmesi
Seasonally Monitoring of Salinity Variability in Akyatan Lagoon
Ayşegül DEMİR, Zeliha SELEK


16. Bir Üretim İşletmesinde Makine Duruşlarının İstatistiksel Tekniklerle Analizi
The Analysis of Machine Stoppings in a Production Plant with use of the Statistical Techniques
Aysun SAĞBAŞ, Funda KAHRAMAN, Melik KOYUNCU


17. Keten Lifleri ile Takviye Edilmiş Polyester Esaslı Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
Investigation of Mechanical Properties of Linen Fibres Reinforced polyester Based Composite Materials
Aysun SAĞBAŞ, Funda KAHRAMAN, Melik KOYUNCU


18. Besni-Kahta (Adıyaman) Civarında Yer Alan Tersiyer İstifinin Ostrakod Faunası ve Ortamsal Yorumu
Environmental Interpretation and Ostracoda Fauna of Tertiary Sequence in the Vicinity of Kahta-Besni (Adıyaman)
Ümit ŞAFAK, Ufuk KAPUCUOĞLU, Deniz HEYBELİ-DONAT


19. Kahramanmaraş (Türkoğlu-Narlı) Yakın Dolayının Jeolojik İncelemesi ve Tektonik Evrimi
Geological Investigation and Tectonic Evolution of K.Maraş (Türkoğlu-Narlı) and its Near Surroundings
Orhan OĞLAKÇI, Cavit DEMİRKOL, Ulaş İnan SEVİMLİ


20. Mikrobölgeleme Çalışmalarında Zemin Büyütmesi Ölçütü (Kuzey Adana Örneği)
Soil Amplification Criterion in Microzonation Studies (Northern Adana Case)
Memet GÜZEL, Şaziye BOZDAĞ, Ferhat ÖZÇEP


21. Feke/Adana Kuvarsitlerinden Cam Kumu Eldesinde Isıl işlem ve Su ile ani Soğutmanın Zenginleştirmeye Etkisinin Araştırılması
Study of Heating and Quenching Effects Upon Benefication of Feke/Adana Quartzite in Glass Sand Production
H. İlker PALAMUT, Mehmet YILDIRIM, Suphi URAL


22. Yeşilova-Kağılcık (Burdur) Kireçtaşlarının Mermer Olarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Yeşilova-Kağılcık (Burdur) Limestone as Marble
Serdar Cem BOZTAŞ, Nil YAPICI, Mesut ANIL


23. Düziçi (Osmaniye) Bölgesi Kireçtaşlarının Mermer ve Malzeme Olarak Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması
The Investigation of the Possibilities of Limestones in Düziçi (Osmaniye) Region to be used as Marble and Material
Mehmet KEMERCİ, Nil YAPICI, Mesut ANIL