Çukurova Üniversitesi | Akademik Bilgi Sistemi | Web Posta | Kütüphane | Bilgi Paketi/Ders Kataloğu
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Fakültemiz Yönetim Bölümler Öğrenciler Dergi İletişim  
 
  Fakülte Misyonu
  Fakülte Vizyonu
  Öğretim Üyeleri
  Öğrenci Sayıları
  Tarihçe
  Stratejik Planlama
  Fakülte Tanıtım Videosu

> Fakültemiz  >  Fakülte Vizyonu        


Evrensel olarak kabul edilmiş kriterler çerçevesinde, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip,

araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda mühendisler yetiştirmektir.

Yaşam kalitesine katkı yapacak AR-GE etkinliklerinde başarılı olmak için; özel ihtisas laboratuarları kurarak bölge ve ülke

sanayicisinin Ar-Ge taleplerine cevap vermek, bölgemize ve ülkemiz sanayicisine yönelik TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği ve diğer

yabancı kaynak destekli proje sayısını arttırarak Bölgemiz ve ülkemizin diğer üniversiteleriyle Ar-Ge işbirliğini geliştirmek.

Fakültenin ilgi alanına giren bütün disiplinlerde, yüksek akademik formasyona sahip ve AR-GE projeleri yürütebilecek

niteliklerde öğretim üyesi kadrosuna, öğretim üyeleriyle uyumlu çalışabilecek niteliklerde Araştırma Görevlisi kadrosuna ve rutin

laboratuar hizmetlerinin yanı sıra AR-GE konusunda destek verebilecek teknik elemanlara sahip olmak. Eğitim-öğretim ve

araştırma alt yapısını (derslikler, laboratuarlar, donanım) nitelik ve nicelik yönünden, daha da iyileştirmek. Eğitime ve AR-GE’ye

katkı sağlayabilecek, yurt içi ve yurt dışı akademik ve sanayi kuruluşlarıyla sürdürülebilir işbirliği geliştirmek.Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 Ziyaretçi sayısı: 3772