Çukurova Üniversitesi | Akademik Bilgi Sistemi | Web Posta | Kütüphane | Bilgi Paketi/Ders Kataloğu
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Fakültemiz Yönetim Bölümler Öğrenciler Dergi İletişim  
 
  Fakülte Misyonu
  Fakülte Vizyonu
  Öğretim Üyeleri
  Öğrenci Sayıları
  Tarihçe
  Stratejik Planlama
  Fakülte Tanıtım Videosu

> Fakültemiz  >  Fakülte Misyonu        


Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, kuramsal ve deneysel

bilgiler ile donatılmış, iletişim teknolojilerini tamamıyla özümsemiş mühendisler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Eğitim-öğretim esnasında öğrencilerimizin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla iç içe olabilmesi amacıyla

Fakültemiz yoğun bir Ar-Ge faaliyeti içinde olmaktadır. Araştırma faaliyetlerimiz hem ülkemiz ihtiyaçları

gözetilerek, hem de global gelişmeler doğrultusunda şekillenmektedir. Fakültemizin bir diğer görevi de

geniş bir bölgeye hitap etmemizden dolayı, çevremiz ihtiyaçlarına yönelik mühendislik hizmetleri sunmaktır.Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 Ziyaretçi sayısı: 4601